Arcadi Pla i Masmiquel

|mida del text  -a  +a
@ contacte
ARCADI PLA I MASMIQUEL
ARQUITECTE

ACTIVITAT I FILOSOFIA PROFESSIONAL

Inicia la seva activitat professional com a arquitecte el 1969 a la ciutat de Girona.
La seva ha estat una trajectòria d’ofici en què s’han alternat obres d’envergadura i significació considerable i altres de més convencionals i reduïdes, però sempre amb una dedicació diària continuada, independentment del caràcter i la dimensió de l’encàrrec.
El seu objectiu professional bàsic és respondre als problemes plantejats en cada encàrrec amb rigor projectual, qualitat en la definició dels treballs, idoneïtat constructiva i control de l’execució i l’economia, en benefici d’uns productes ben elaborats.
Cal remarcar la seva preocupació pel patrimoni construït i per l’entorn urbà i paisatgístic, així com la seva especial manera d’afrontar els projectes de restauració monumental.
Arcadi Pla i Masmiquel compagina l’activitat professional quotidiana, centrada en el seu estudi de Girona, amb una llarga dedicació pedagògica en les assignatures de Projectes a les escoles d’arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya i La Salle).
En aquest moment treballa en projectes de restauració i rehabilitació d’edificis, en obra pública i, molt especialment, en la construcció d’habitatges.

Mare de Deu de Loreto 20, baixos 17003 Girona, Catalunya, Spain
tel. 972 20 95 03    arcadipla@coac.cat  |  avís legal